Aylak Mutfak Logo

Çalışmalar

Aylak Mutfak, İzmir’de müşterekliğe dayanan, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gıda sistemi dönüşümünü tetiklemekle başlanabileceğine inanıyor. Bu dönüşümün başlaması için yerel üretici ve tüketici aktörleri destekleyen savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiren bir topluluğun gerektiğine inanıyor. Bilgi ve deneyimin paylaşıldığı bir zemin oluşturmanın, kentin gıda sistemine yönelik onarıcı ve yenileyici bir dönüşümün öncüsü olacak tabandan bir hareket yaratmak amacıyla çıktığı yolda tarladan sofraya gıdanın yolculuğunda önemli gördüğümüz alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

  • Gıda sistemi içinde yer alan ve Aylak Mutfak’ın odağına giren kelime ve kavramlardan bir sözlük oluşturuyoruz. 
  • Farkındalık ve davranışsal değişiklik yaratmayı amaçlayan, deneyim buluşmaları düzenliyoruz.  
  • Kamusal alanda eşitleyici ve kolektif yemek buluşmaları düzenliyoruz.
  • Elde ettiğimiz bulgulara yönelik  haritalama ve arşivleme çalışmaları yaparak yayınlar oluşturuyoruz.
  • Performanslar, atölyeler, sergiler gibi çeşitli etkinliklerle gıda savunuculuğu hakkında bilgi paylaşımı yaratıyor ve etki alanını artırıyoruz.
  • Müşterek, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gıda sistemi için gıda odaklı araştırma ve analiz çalışmaları yürütüyoruz.

Ortak Kelimeler ve Kavramlar

Aylak Sözlük

Aylak Sofra

Bostanlı'nın Bostanları

Bültenimize Abone Olun