Müşterek
Sürdürülebilir
Eşitlikçi
Gıda Hareketi

Aylak Mutfak’ı, gıdanın tohumdan sofraya olan yolculuğuna müşterek, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir anlayışla eşlik eden bir hareket olarak yarattık.

Çalışmalar

Bilgi ve deneyimin paylaşıldığı bir zemin oluşturmanın, kentin gıda sistemine yönelik onarıcı ve yenileyici bir dönüşümün öncüsü olacak tabandan bir hareket yaratmak amacıyla çıktığı yolda tarladan sofraya gıdanın yolculuğunda önemli gördüğümüz alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Ekip

Aylak Mutfak olarak farklı perpektiflere sahip çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ihtiyaçlarımız doğrultusunda disiplinler arası bir ekip ile çalışıyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Etkinlikler

Sözlü Tarih

Sözlü Tarih

Sözlü Tarih

Haritalama

Sözlü Tarih

Dijital Arşivleme

Sözlü Tarih

Kayıt ve Yayın

Bültenimize Abone Olun