Pınar Börü

« Tüm Ekip

Pınar, Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat bölümündeki tezli yüksek lisansının ardından, 2013 yılında aynı bölümde başladığı doktorasını Türkiye’deki çevresel sektörlerin potansiyelini değerlendirdiği, “Türkiye’de Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü: Çıktı, İstihdam ve Gelişme Potansiyelleri” çalışması ile 2020 yılında tamamladı. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel ekonomi, yaratıcı ekonomi ve döngüsel ekonomi alanlarında yaptığı yayın, eğitim ve bilimsel araştırma projeleri ile bağımsız araştırmacı olarak kariyerine devam ediyor.

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucu üyesi olan Pınar, sivil toplum alanındaki çalışmalarını 2013 yılından bu yana bu dernekte ve 2017 yılında kurulan Zeytin Okulu faaliyetlerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler, araştırma ve eğitim faaliyetleriyle sürdürüyor.

2009 yılından beri ilgi duyduğu ekoloji konusunda farklı disiplinlerden pek çok kişiyle çalışma imkanı bularak eğitim hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarında kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerinde uzmanlaştı. Aylak Mutfak’ta ortaya konan çalışmaların akademik bir perspektifle ele alınarak yayına hazırlanması için editörlük  süreçlerini yürütüyor. Müşterek üretim alanlarının bir parçası olmak ve farklı renklere sahip harika bir ekiple birlikte çalışmak projedeki en büyük motivasyonu. 

Bültenimize Abone Olun